Geschichte

Naši společnost jsme založili po 10-ti letých zkušenostech na trhu podnikání v oblasti strojní a zámečnické výroby. Dnem 1.8.2001 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeném při Krajském soudu v Hradci Králové, pod obchodním názvemLNĚNIČKA, s.r.o. se sídlem v Osíku 23.

Základní činností společnosti v počátku je zakázková zámečnická, klempířská a strojní výroba produktů dle požadavků zákazníků, tedy zakázková kovovýroba. Pro svoji činnost nabyla objekt bývalé truhlárny v Osíku od Zemědělského družstva Dolní Újezd.

Ve svém počátku měla společnost 13 zaměstnanců, k dispozici dílnu a skladové plochy o celkové rozloze cca 350 m2, včetně základního vybavení dílny pro zámečnickou výrobu.

Během roku činnosti vzrostl počet zaměstnanců na 20. a výrobní plocha se zdvojnásobila. Ke kusové výrobě na zakázku přibyly i výrobky vyráběné opakovaně a v malých sériích, autorizované zastoupení výrobních dodávek, produktů a rozšiřování služeb ve strojní oblasti. Společnost se zaměřila na kompletní dodávky včetně montáží, se zabezpečením dodávek nakupovaných technologií a produktů.

V roce 2003 zvýšila společnost své jmění na 4.mil. Kč, započala dlouhodobý plán zlepšování pracovní prostor a podmínek, technologického vybavení a výcviku zaměstnanců pro trvalý růst společnosti. Započala a úspěšně zakončila přípravu a prověření managementu jakosti ISO 9001-2001, převzetím certifikátu. Svoji výrobu směřuje vedle zaběhnutých směrů i do vlastních produktů, nápadů a výroby pro potravinářské provozy. Cílem společnosti jsou stále především dodávky produktů, zhotovených kvalitní rukodělnou prácí, jak v kusové výrobě, tak v malých sériích. Požadavky stálých i nových zákazníků na kvalitu a sortiment produktů, společnost neustále nutí hledat nové a jednodušší postupy, technologie a používat nové poznatky v oboru.

Rok 2004 společnosti poskytl nové možnosti v oblasti zakázkových výrob se zapojením vlastní technické a projekční práce. S jejím rozvojem a zkvalitněním pracovních podmínek, pronajala nové prostory v Litomyšli, Benátské ul.- provoz č.2. pro administrativu, informatiku, přípravu výroby a projekční práce. Položil se základní kámen pro kompletní činnosti společnosti, její kvalitní obchodní činnost a vytvoření podmínek pro vlastní produkty. Velmi si společnost cení a zavazuje ji vstup její práce mezi zákazníky, jako jsou renomované společnosti, velké státní a zahraniční společnosti, kterým má co nabídnout. Její produkty především z nerezové oceli, ale i ostatních materiálů jsou součástí nabídek, dodávek nebo inventářů např. Pražského Hradu, kolejových vozidel osobní dopravy (produktů Dopravních systémů ČKD), nábytkářských firem, stavebních a reklamních společností i projektů kanceláří známých architektů. Počet zaměstnanců společnosti byl navýšen na 23. Obrat společnosti s jejím rozvojem vzrostl a v tomto roce dosáhl cca 25 mil.korun.

V rámci úspěšného roku 2005 společnost svůj plán produkce (28.mil.) výrazně překračuje, zájem o produkty je velmi vysoký. Společnost se snaží zabezpečit svoji obchodní a výrobní činnost i prostřednictvím kooperací, ale především navýšením svých kapacit. Pronajala další prostory, provoz č.3. areál „Silnice“ v Litomyšli, Trstěnická ul., počet stálých zaměstnanců vzrostl během roku na 36. Intenzivně řeší kvalifikaci, vybavení pro nové výroby i růst odbornosti svých zaměstnanců. S nástupem montáží vlastních produktů a růstu výrobních kapacit přesunula část své produkce do provozu č.3. Velký podíl na produkci společnosti má v tomto roce i výroba produktů z nerezových materiálů pro potravinářské provozy.

Společnost se snaží orientovat na širší skupinu zákazníků, komunikovat s nimi, nabízet jim náš širší sortiment i dokonalejší služby. Sortiment služeb jsme rozšířili především v oblasti zakázkových prací a produktů z ušlechtilých ocelí a slitin hliníku, včetně povrch.úprav. V kooperacích zabezpečujeme pro naše zákazníky dodávky dílů vyráběných na CNC strojích, opracování těžkých a rozměrných dílů, tepelné zpracování materiálů apod.

Certifikát systému řízení ISO 9001: 2001 společnost pravidelně úspěšně prověřuje a splňuje podmínky jeho držení. Do budoucna uvažuje o rozšíření certifikace, oblast technologie sváření apod.

Mezi naše prvořadé cíle společnosti patří přebudování provozu č. 1 v Osíku č.23, a doplnit jej produktivními technologiemi, tak abychom v oblasti zakázkové kusové a malosériové výroby byly významným a nepřehlédnutelným objektem.

Silný základ společnosti je v její flexibilitě a pružnosti ve výrobě, ve schopnosti zavádět nové a produktivní technologie, ale především ve zvyšování technické a odborné vyspělosti zaměstnanců, včetně práce s nimi.

V Osíku dne 20.12.2005

Ředitel společnosti

Lněnička Stanislav


Kontakt

Lněnička, s.r.o.

T. G. Masaryka 906,
Litomyšl
570 01
Czech republic


tel.: +420 775 892 309